Oppilaitokset-kuva

Europassin asiakirjat tuovat opetukseen konkreettisen kansainvälisen ulottuvuuden, josta on hyötyä eurooppalaisilla työ- ja koulutusmarkkinoilla vielä opintojen jälkeenkin.

Työnhaku- ja työelämäteemoihin liittyviä tehtäviä


Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan työnhakuun liittyvät taidot ja koulutuksen jälkeiseen työelämään valmistautuminen korostuvat jo opintojen aikana. Monet ammatilliset alat ovat jo lähtökohtaisesti kansainvälisiä, mutta kielitaidon merkitys kaikilla aloilla on jo arkipäivää.


Alle on koottu kieltenopettajien käyttöön esimerkkejä tehtävistä, joiden tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan kielitaitoa sekä auttaa opiskelijaa valmistautumaan työnhakuun ja työelämään. Tehtävät tukevat aikaisemmin esiteltyjä Europassi opetuskäytössä -tehtäviä käsiteltäessä työnhaku- ja työelämäteemoja oppitunnilla.


Opettaja soveltaa tehtäväehdotuksia sekä antaa opiskelijoille ohjeita ryhmän tarpeiden ja tehtävien laadun mukaisesti.


Vinkkejä oppitunnille


Keskustelua omasta työ-, harjoittelu- tai kesätyöpaikasta >>

Kansainvälisten vieraiden haastattelu työelämään liittyvistä aiheista >>

Haastattelukysymyksiä aiempien sukupolvien nuorten töistä >>

Keskustelua oman alan ammattilaisista >>

Luetunymmärtämistehtäviä oman alan ammatti- ja asiakaslehtien avulla >>

Omaan alaan liittyvän projektin ym. esitteleminen kohdekielellä >>

Unelmatyöpaikan tai oman unelmayrityksen esittely mainoksen avulla >>

Työnhakuun valmistautuminen vieraalla kielellä >>

Opintoretki opiskeltavalla kielellä oman alan työpaikkaan >>

Koulutusta ja työnhakua koskevia linkkejä >>