Tillägget till slutbetyg för yrkesexamen (Certificate Supplement) ger information om den yrkesbehörighet och kompetens som utbildningen ger.

Tillägget till slutbetyg

I tillägget till yrkesinriktat slutbetyg finns det information om bl.a. följande:

  • förvärvad kompetens
  • yrken för vilka betyget ger behörighet
  • instanser som utfärdar och beslutar om betyget
  • nivån på examen
  • olika sätt för att avlägga examen
  • inträdeskrav och behörighet för fortsatta studier

Tillägget till slutbetyget ersätter inte det ursprungliga slutbetyget och garanterar inte att myndigheterna i ett annat land formellt erkänner den ursprungliga examen. Tillägget till det yrkesinriktade slutbetyget, Diploma Supplement, är inte ett personligt dokument utan ett examensspecifikt dokument. Å andra sidan, tack vare tillägget är det lättare att förstå slutbetyget och det kan därmed bidra det till att få examen erkänd av de behöriga myndigheterna.

Nationella behöriga myndigheter gör upp tillägget till ett yrkesinriktat slutbetyg och det ges till innehavaren av ett motsvarande slutbetyg med ett bestämt förfarandesätt.

Anskaffning av tillägget

Examensspecifika tillägg till yrkesexamina och specialyrkesexamina kan laddas ner från Utbildningsstyrelsen webbplats. Europass-tilläggen har publicerats på finska, svenska och engelska. Läroanstalterna är skyldiga att utfärda tillägget på begäran av en studerande.

Läs nedanstående anvisningar för att hitta rätt Europass-tillägg

Beroende på examensgrundernas ikraftträdelsedag, Europass-tilläggen till de yrkesinriktade grundexamina finns antingen på Utbildningsstyrelsens webbplats eller i arkivdatabasen.

Tilläggen till de förnyade examensgrunderna (studerande som utexaminerats 2011 eller senare), finns på Utbildningsstyrelsens webbplats enligt utbildningsområden.

Om du behöver Europass-tilläggen till yrkes- eller specialyrkesexamina, hittar du dem under följande länkar enligt utbildningsområden. Sidorna är på engelska men uppgifterna finns också på finska och svenska.

OBS! Om du känner till examensbenämningen, kan du lätt hitta rätt Europass-tillägg med hjälp av sökfunktionen Crtl + f.

Till examina som är avlagda i enlighet med examensgrunderna från år 1999 till år 2001 finns det Europass-tilläggen. Du hittar dem i arkivdatabasen:

Du kan också fråga efter tillägget från Europass-centret.

For äldre examina finns det inga Europass-tillägg. Vid behov kan man av Utbildningsstyrelsen ansöka om ett sakkunnigutlåtande avsett för internationellt bruk:

Tillägget i andra länder: exempel på Europass-tillägg till yrkesinriktat slutbetyg på olika språk >>

Beskrivning av yrkesutbildningssystemet

Beskrivningen av yrkesutbildningssystemet hjälper med att placera en finländsk examen i det nationella systemet. Beskrivningen kan fogas med Certificate Supplement-bilagan av betyget: (document)