Tillägget till examensbeviset från en högskola (Diploma Supplement) ger information om examen, läroanstalten samt utbildningssystemet i det land där examensbeviset har utfärdats.

Tillägget till examensbevis

Europass-tillägget till examensbeviset är ett dokument som bifogas med examensbeviset från en högskola. Syftet med tillägget är att underlätta förståelsen angående vilka kunskaper och färdigheter som har krävts för avläggandet av examen.

I tillägget beskrivs studiernas karaktär, bakgrund, nivå, innehåll och position. Det är ett personligt dokument som berättar om sin innehavare. Tillägget till examensbeviset ersätter inte det ursprungliga examensbeviset och garanterar inte att myndigheterna i ett annat land formellt erkänner den ursprungliga examen. Å andra sidan, tack vare tillägget är det lättare att förstå examensbeviset och kan därmed bidrar det till att få examen erkänd av de behöriga myndigheterna eller de personer som beslutar om inträdet till en högskola.

Europass-tillägget till examensbeviset (Diploma Supplement) är ett dokument som underlättar förståelsen av vilka kunskaper och färdigheter som har krävts för avläggandet av examen.

Tillägget ger en beskrivning av studiernas karaktär, bakgrund, nivå, innehåll och position. Det är ett personligt dokument som redogör för sin innehavare. Tillägget till examensbevis ersätter inte det ursprungliga examensbeviset och garanterar inte att myndigheterna i ett annat land formellt erkänner den ursprungliga examen. Å andra sidan gör tillägget det lättare att förstå examensbeviset och kan därmed bidra till att få examen erkänd av de behöriga myndigheterna eller de personer som beslutar om inträde till en högskola.

Översändande av tillägget

Tillägget till examensbevis utfärdas av de behöriga nationella myndigheterna med hjälp av en mall som har utarbetats, testats och finslipats av en gemensam arbetsgrupp av Europeiska kommissionen, Europarådet och Unesco. Läroanstalterna skall tillämpa samma förfaranden för verifierande av riktigheten på bilagan som tillämpas på själva examensbeviset.

Den behöriga myndigheten måste försäkra sig med nödvändiga åtgärder, speciellt då det gäller den elektroniska versionen, att man följer gemenskapens bestämmelser samt nationella bestämmelser i behandlingen av personuppgifter och angående integritetsskydd.

Dokument för upprättande av Diploma Supplement

Nedan finns anvisningar och dokument för att skapa en Diploma Supplement. Utbildningsstyrelsen ger vid behov råd till högskolorna om hur Diploma Supplements görs upp och utvecklas.

Anvisningarna och dokumenter kan laddas ned via länkarna nedan.

  • Behörighetstexter har reviderats i januari 2019
  • Anvisningarna har reviderats i august 2017
  • Beskrivningen av det nationella utbildningssystemet som bifogas med Diploma Supplement har reviderats i januari 2019.

Anvisningar för uppgörandet av dokumentet

Anvisningar om uppgörandet av Diploma Supplement (finska)>>

Internationella anvisningar (en) >>

Behörighetstexter

Word-dokumenten kad laddas här.

Beskrivningen om det nationella systemet för högre utbildning

National Higher Education System, sp [doc 48KB] >>

National Higher Education System, sv [doc 36KB] >>

Utbildningsssystemet, diagram (pdf) >>

Högskolorna uppmanas att välja en beskrivning om det nationella systemet för högre utbildning (National Higher Education System) beroende på om enskilda elever har avslutat sin examen inom studievecka-systemet (sv) eller det ECTS-baserade systemet (sp).

Europass logo

Diploma Supplement är en del av Europass-organiseringen. Högskolorna kan också använda Europass-logon som en del av Diploma Supplement-dokumentet.

Ladda ner Europass logon från: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass-logo.zip

Information till studerande

Det är viktigt att högskolorna informerar studerande och utexaminerade om Diploma Supplement-dokumentet på sina webbsidor, i sina studiehandböcker både på de inhemska språken och på engelska. Det rekommenderas att man informerar också om Diploma Supplemet-dokumentet då man delar ut dokumentet.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett informationsblad för att utdelas samtidigt med Diploma Supplement-dokumentet. Europeiska kommissionen rekommenderar användningen av informationsbladet.

Diploma Supplement informationsbladet (pdf) >>
Diploma Supplement tietolomake (pdf) >>
Diploma Supplement Information Sheet (pdf) >>