Intuitionen ledde till Budapest

Efter ett Erasmusutbyte känns världen mindre.

Under ett veckoslut i Budapest i samband med en semesterresa kände Susanna Koskimaa att hon kunde tänka sig att bo i staden. Hon gjorde slag i saken genom att åka på Erasmusutbyte under vårterminen 2013.

Susanna Koskimaa

Koskimaa studerar allmän litteraturvetenskap vid Tammerfors universitet och håller som bäst på att slutföra sin gradu.

Tanken om att åka utomlands väcktes redan i början av studierna. Ett Erasmusutbyte verkade vara ett lätt sätt att skaffa sig internationell erfarenhet. "Möjligheten att studera tillsammans med lokala studerande och komma in i det lokala livet kändes så bra att jag bara måste utnyttja den", säger Koskimaa.

Beslutet att åka till Budapest baserades enligt Koskimaa på magkänsla. Det faktum att det var möjligt att studera litteraturvetenskap på engelska i Budapest gjorde beslutet lättare. Det fanns också praktiska fördelar med att bo i Ungern. Det centrala läget i Europa gjorde det lätt att resa runt, och det var också förmånligt att bo i Ungern.

Gymnasieliknande studier

Koskimaa njöt av tiden i Budapest, men vistelsen motsvarade inte förväntningarna fullt ut. Hon lärde inte känna så många ungerska studerande som hon hade hoppats, utan en stor del av fritiden tillbringade hon med andra utbytesstuderande.

Studerandena i Ungern hade förvånansvärt lite fritid. Många bodde utanför Budapest och hade inte så mycket möjligheter att tillbringa tid i huvudstaden.

Studierna var mer skollika än i Finland. "Ibland påminde det om gymnasiestudier, då lärarna försökte ta reda på om vi ens hade läst det läromedel som behandlades. I tenterna testade de hur bra vi kom ihåg detaljer, medan man i Finland betonar helheter", berättar Koskimaa.

Vid universitetet bubblade det också under ytan. Studerandena var missnöjda med de utbildningspolitiska förändringarna. De ockuperade universitetslokaler och det ordnades många demonstrationer på universitetsområdet. "Atmosfären påverkade säkert också de ungerska studerandenas motivation", säger Koskimaa.

Språkkunskapen utvecklas snabbt

Utbytet fick en intensiv start. Genast när Koskimaa anlände började en två veckor lång språkkurs. På dagarna studerade de ungerska i åtta timmar och på kvällarna ordnades fritidsprogram – all tid tillbringades med samma personer.

Kunskapen fastnade. Språkkursen ordnades i en liten stad där få kunde tala engelska. Språkinlärningen effektiviserades av att de var tvungna att använda språket hela tiden. Efter den två veckor långa kursen klarade sig Koskimaa på ungerska i vardagliga situationer. "Man kan lära sig otroligt mycket på en så kort tid!"

Under de här två veckorna fick jag också många nya vänner, säger Koskimaa. Erasmusgänget var tillsammans nästan dygnet runt. "Efter en så intensiv tid var det ledsamt att skiljas från alla som man just hade lärt känna, när det var dags att åka till olika platser i landet".

Våga ta del av vardagen på plats

Världen – eller åtminstone Europa – känns mycket trivsammare efter utbytet, berättar Koskimaa. Tröskeln att åka utomlands igen är lägre. "Det känns faktiskt bara som att flytta till en annan stad i Finland. Jag kan fundera på om jag ska flytta till Åbo eller Paris, det är nästan detsamma".

Koskimaa färdigställde sin gradu i Köpenhamn. Efter examen ligger framtiden öppen. "Jag är intresserad av kulturproduktion och kommunikation. Festivaljobb har jag redan haft.”

Utbyteserfarenheten gav mig mera mod och självsäkerhet. Den stärkte känslan av att jag nog klarar mig – också på ett främmande språk. Att studera utomlands inverkar också positivt på hur man förhåller sig till nya människor och situationer, säger Koskimaa.

Hon rekommenderar alla som funderar på utbytesstudier att studera det lokala språket, eftersom det gör det lättare att bygga broar. Via språket kan man förstå kulturen bättre och få en djupare erfarenhet av utbytet.

Koskimaa uppmuntrar alla som ska åka på utbyte att göra samma saker som lokalbefolkningen gör. Gå till exempel med i frivilligarbete. "Mina kompisar var frivilligarbetare på en lokal filmfestival – vilken möjlighet att komma in i livet på orten!

Susanna KoskimaaEfter ett Erasmusutbyte känns världen mindre.

Text: Juha Rudanko
Bild: Samuli Siirala

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är fem minus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.