Internationell kompetens viktig för företag

Internationell erfarenhet utvecklar färdigheter som värdesätts på arbetsmarknaden.

Internationell kompetens är allt viktigare för små och medelstora företag, berättar Veli-Matti Lamppu. Internationella erfarenheter ger färdigheter som behövs på alla arbetsplatser: social kompetens, förmågan att klara sig vid olika utmaningar, förståelse för kulturer. Initiativkraft och mod. Språkfärdigheter.

Veli-Matti Lamppu

Lamppu är direktör som ansvarar för kompetens och innovationer vid Företagarna i Finland. Lamppu var med i en arbetsgrupp där man för ett årtionde sedan funderade över att införa Europass i Finland. Lamppu anser att Europass har utvecklats i en god riktning under tio år. ”Europass erbjuder möjligheten att konkret beskriva kompetens”, säger han.

Att utgå från kompetens har fått en allt starkare ställning också i företagens rekrytering. Examina och betyg visar nödvändigtvis inte tillräckligt vad en arbetstagare kan göra. Lamppu berättar att företagarna säger att unga arbetssökande inte alltid kan beskriva sin kompetens tillräckligt bra. ”Europass är ett behändigt verktyg för detta”, säger han.

Internationalism öppnar möjligheter

Det finns stora skillnader mellan företag i fråga om hur mycket de utnyttjar sin internationella kompetens. Lamppu talar om ett brytningsskede. En tydlig uppdelning mellan storföretag samt små och mellanstora företag börjar höra till det förgångna, likaså en tydlig uppdelning mellan den privata och offentliga sektorn.

Företagarna förväntar sig en hög yrkesskicklighet av potentiella arbetstagare, men det kan finnas många yrkeskunniga sökande. Då kan det hända att man skiljer sig ur mängden vid arbetssökning genom mindre konkreta saker – till exempel färdigheter man skaffat sig utomlands.

”I ett litet företag kan en ung anställd som fått internationell erfarenhet till exempel genom Erasmus-utbyte eller -praktik ha en strategiskt central position. Han eller hon kan öppna alldeles nya nätverk som företaget kan utnyttja”, säger Lamppu.

”Man värdesätter även självstyrning, och jag tror att det utvecklas genom internationella erfarenheter”, tillägger han.

Praktik med öppet sinne

Årligen åker otaliga högskolestuderande till olika håll av Europa via Erasmus-utbytesprogrammet. Lamppu uppmuntrar även studerande att åka utomlands för att arbeta. ”Man gör klokt i att förhålla sig ambitiöst till arbetspraktik: man ska fundera på om praktiken i utlandet ger sådan kompetens som hjälper vidare i karriären.”

Lamppu uppmuntrar studerandena att förhålla sig med samma allvar och ambition till arbetspraktik som till själva studierna. ”Det lönar sig även att ha ett öppet sinne i fråga om hurdant företag man gör sin praktik i”, anmärker Lamppu.

Ett arbete i en välkänd stor koncern ser bra ut i CV:n, men arbete i ett litet företag utvecklar en bred kompetens, eftersom arbetsuppgifterna är mångsidigare. I storföretag är det typiskt att arbetsuppgifterna är mer specialiserade än i ett litet familjeföretag. ”Praktik i ett småföretag kan ge ett bredare perspektiv på arbetssökning inom den egna branschen”, säger Lamppu.

Även om internationell kompetens är viktig för företag, känner de nödvändigtvis inte alltid till sådana kanaler för internationalisering såsom Erasmus-programmet eller verktyg som lämpar sig för att beskriva internationell kompetens, såsom Europass. Därmed måste den som söker arbete själv satsa på att beskriva sin internationella erfarenhet, så att den kompetens man fått även blir tydlig för den potentiella arbetsgivaren.

Entreprenörskap ökar

Lamppu berättar att företagarandan är allt viktigare även för anställda: arbetstagare måste också förstå business. Samtidigt har högskolestuderandenas attityder till entreprenörskap blivit betydligt positivare. En orsak är att arbetslivet har förändrats. Allt fler arbetar som företagare med sådant arbete som de tidigare skulle ha gjort inom den offentliga eller privata sektorn.

Även attityderna till arbete har förändrats. Lamppu påpekar att tidigare tänkte man att arbete har ett egenvärde, men numera vill särskilt de yngre generationerna att arbetet ska vara meningsfullt. Ambitiösa tillväxtföretagare inom spelbranschen har fått mycket uppmärksamhet.

”Detta är en positiv trend som bidrar till att göra entreprenörskap mer lockande. Människor vill förverkliga sig genom sitt arbete och uppnå sina drömmar.”

Text: Juha Rudanko
Foto: Samuli Siirala

Veli-Matti Lamppu Internationell erfarenhet utvecklar färdigheter som värdesätts på arbetsmarknaden.

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är åtta minus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.