Berätta om vad du lyckats med, tacka dig själv och följ motivationen

– det är receptet för att identifiera din kompetens

Känns det som om din arbetserfarenhet är som en otydlig massa, där det är svårt att lyfta fram din kompetens eller dina styrkor?
Identifiera dina färdigheter och skapa tydliga styrkor med hjälp av tipsen i den här artikeln. Tre nya artiklar om om karriärbyggnad har publicerats på sidan berättelserna. Kvinnan beundrar landskapet.

Känns det som om din arbetserfarenhet är som en otydlig massa, där det är svårt att lyfta fram din kompetens eller dina styrkor? Vid jobbsökning behövs kunskaper för att identifiera och sätta ord på kompetensen.

Arbetsgivarna vill veta vilka slags kunskapsfrön, klara stenar och oslipade diamanter arbetssökanden har samlat på sig längs sin karriärväg. När du känner dina färdigheter vet du också vad du kan erbjuda arbetsgivaren.

Tänk på dina framgångar

Vi börjar med det du anser är bäst. Tänk på en situation där du lyckats. Vad var det bästa? Situationen kan vara en arbets- eller studieerfarenhet eller något som hänt i en hobby.

Tyvärr minns man enkelt bara misstag, som överskuggar framgångarna. Det lönar sig att aktivt tänka tillbaka på framgångar, eftersom det stärker självkänslan och självförtroendet. När du nått framgång har du använt dina styrkor.

Man och kvinna glädjas.

Framgång kräver inte topprestationer

Framgångar betyder inte något stort och betydande, utan något som fick dig att känna dig bra och som du är stolt över. Ofta tror man att framgångar är topprestationer som nås efter extrema ansträngningar. Det är på modet att utmana sig själv, men det har lett till en snedvriden uppfattning om att man alltid måste överträffa sig själv.

Det behöver inte alltid vara svårt att lyckas. Det är bättre att tänka på styrkorna som något som är lätt eller naturligt för dig själv. Att något är lätt betyder inte en underprestation, utan att du är bra.

Analysera framgången och tacka dig själv

Dela upp framgångssituationen i delar: 1) vad förutsattes för framgången, 2) vilka saker möjliggjorde en framgångsupplevelse i den situationen? Till exempel hur var sinnesstämningen, ämnesområdet, sällskapet, tiden och platsen eller vilka arbetssätt och förhållanden bidrog till framgången?

Till slut är det bra att fundera över hur du kan handla i fortsättningen för att få motsvarande upplevelser. Om du vet vilka faktorer som bidrog till känslan av framgång, kan du söka dig till framgångar.
Och kom ihåg att tacka dig själv ärligt efter framgångar! Underskatta inte, utan sätt värde på dina handlingar. Du behöver inte var perfekt.

Kvinnan beundrar landskapet.

Berätta om framgångar

Att berätta om en framgångsupplevelse gör det lättare att analysera upplevelsen. Berätta om framgångarna för en kompis, spela in din berättelse eller skriv några rader med anteckningar.
Att med egna ord ta i sär framgången hjälper att konkretisera vad du är intresserad av och vad som inspirerar dig. En kompis kan ge feedback och när ni pratar kan ni upptäcka nya färdigheter i bådas kompetens.

Samla anteckningar om alla erfarenheter och kunskaper

En enkel men fungerande övning för att sätta ord på din kompetens är att samla kunskaper, erfarenheter och framgångar på post-it-lappar. Lägg märke till att du samlar på dig kunskaper inom alla livsområden.

Förutom utbildning och erfarenhet ska du gå igenom åtminstone följande teman: fritidsintressen, volontärarbete och organisationsarbete, utbytesstudier, backpacker-erfarenheter, tilläggsstudier och kurser, språkkunskaper, it-kunskaper och slutarbetets ämne. Lägg också märke till interaktionsfärdigheter, dina personlighetsdrag och emotionella färdigheter.

Sammanställ anteckningarna t.ex. som en mind map-karta. Bevara anteckningarna, eftersom de är till hjälp när du skriver arbetsansökningar.

Följ motivationen – den utvecklar dina styrkor

Smarta arbetsgivare söker inte efter arbetstagare som kan allting. I dag betonas allt mer att arbetstagaren har utvecklingsförmåga. Ge inte upp även om det känns som att det är svårt att komma med tydliga styrkor vid jobbsökning. Förutom framgångar ska du tänka på vad du vill lära dig.

Trots att din karriär är kort, har du samlat på dig en mängd olika kunskaper. Vissa färdigheter är små frön som fortfarande utvecklas. Andra färdigheter märker du redan tydligare. De är som klara stenar, saker som du är intresserad av. Följ saker som du är intresserad av, eftersom de kan utvecklas till diamantstyrkor.

Tre nya artiklar om om karriärbyggnad har publicerats på sidan berättelserna. Europass önskar lycka till alla arbetssökande!

Text: Mari Karjalainen

Bild: Mari Karjalainen

Kommentar(0)

Lägg till kommentar

Regler för kommentering

Vi publicerar korta kommentarer (maxlängd 300 ord) som är förknippade med textens tema. Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publiceras syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar kommentarer som inte bryter mot lag eller goda seder. I kommentarerna får man t.ex. inte

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om någon annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.

Sådana kommentarer som strider mot anvisningarna publiceras inte. Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen, europassi@oph.fi.

Namn:  
Kommentar:  
Bekräftelse: Vad är sju minus tre?

Svar:  

Med denna fråga försöker vi hindra automatisk användning av blanketten
Kommentarer publiceras först efter godkännande
För att kommentera måste din webbläsare tillåta cookies. Du kan acceptera cookies via webbläsarens inställningar.