Ammatillisesta tutkintotodistuksen liitteestä on moneksi

Selvitimme kesällä 2016 miten Suomessa käytetään Europassin ammatillisen tutkintotodistuksen liitettä. Lyhyeen kyselyymme vastasi lähes 600 henkilöä.

Lisäksi haastattelimme syyskuun alussa 12 henkilöä, jotka edustivat oppilaitosten henkilökuntaa, opiskelijoita ja vastavalmistuneita. Myös yksi nuori yrittäjä ehti antaa haastattelun meille. Halusimme hieman kuulla miten he olivat käyttäneet liitettä ja mitä mieltä he siitä olivat.

Haastatteluista ilmeni, että ammatillisen tutkintotodistuksen liite on vastaajien keskuudessa varsin hyvin tunnettu asiakirja, jota pidetään tärkeänä ja hyödyllisenä. Asiakirjaa käytetään myös erittäin monipuolisesti.

Yksi liite, monta käyttötapaa

Ammatillisen tutkintotodistuksen liitettä käytetään monipuolisesti eri tarkoituksiin: sitä hyödynnetään sekä työ-, että opiskelupaikan hakemisessa, niin Suomessa kuin ulkomailla, tutkintojen vertailemisessa sekä esimerkiksi opiskelumateriaalina:

”… (Ammatillisen tutkintotodistuksen) liite antaa hyvän kuvan tutkinnosta ulkomaisille tahoille ja olen käyttänyt sitä hakiessani työharjoitteluun.” (Opiskelija, valmistunut myös ammatilliseen perustutkintoon)

”… olen käyttänyt liitettä materiaalina kielikoulutuksiin ja sanastona opiskelijoille. Opiskelijat ovat sen avulla voineet opiskella termistöä ja saaneet samalla kaupan päälle tietoa tutkinnostaan.” (Kielikouluttaja)

”… se antaa sanastoa, jonka avulla voin kuvailla omaa osaamistani ja omaa tutkintoa.” (Vastavalmistunut)

CS-kysely

Asiakirjasta on tukea myös kansainvälistymisjaksojen toteuttamisessa:

”… CS-liitteitä annetaan työssäoppimisjaksolle ulkomaille lähteville opiskelijoille (Europass) liikkuvuustodistuksen lisäksi. Liitteen on tarkoitus antaa kohdemaassa työnantajille tietoa opiskelijan opiskelemasta tutkinnosta.” (Oppilaitoksen hallintohenkilökunnan edustaja)

Ammatillisen tutkintotodistuksen liitettä pidetään hyvänä, kattavana ja hyödyllisenä asiakirjana.

Ammatillinen tutkintotodistuksen liite osana Europassia

Europassiin kuuluu useita eri asiakirjoja, joita voidaan käyttää yhtenä kokonaisuutena tai erillisinä. Usea haastateltava ei ollut käyttänyt tai ei tuntenut muita Europassin asiakirjoja - poislukien Europass-liikkuvuustodistus, joka oli tuttu oppilaitoksen kansainvälisistä asioista vastaaville. Toisaalta jotkut arvelivat, että Europassista ylipäänsä tietävät vain kansainvälisissä asioissa mukana olleet.

Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteen ja liikkuvuustodistuksen lisäksi Europass-ansioluetteloa käytetään jonkin verran, tai sen käyttöä suositellaan opiskelijoille:

”… suosittelen sitä itse opiskelijoille lähtöinfoissa. Se on mielestäni todella kätevä, erityisesti siksi, että sitä on helppo päivittää.” (Kv-koordinaattori)

Europassissa nähtiin kuitenkin mahdollisuuksia esimerkiksi vastavalmistuneiden uraohjauksen välineenä.

Hyviä eväitä Europass-keskukselle

Kysyimme haastateltavilta ideoita ja palautetta ammatillisen tutkintotodistuksen liitteen ja Europassin kehittämiseksi. Liitettä pidettiin pääasiassa hyvänä sellaisenaan, mutta tiedotusta Europassista ja varsinkin sen muista asiakirjoista tarvitaan lisää. Erityisesti vastavalmistuneet korostivat, että vaikka liite tulee automaattisesti valmistuneille, kaikki eivät välttämättä hoksaa mikä asiakirja on, ja kuinka sitä voi hyödyntää.

Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteen tunnettuus vaikuttaa kyselyn ja haastattelujen perusteella melko hyvältä ja liite myös hyvin usein jaetaan valmistuville automaattisesti tutkintotodistuksen ja muiden asiakirjojen mukana. On kuitenkin tärkeätä vahvistaa Europassin tunnettuutta ja käyttöä kokonaisena asiakirjajärjestelmänä.

Saimme paljon hyviä vinkkejä ja ideoita tiedotusta varten. Kiitämme vielä kerran sekä kyselyyn vastanneita, että haastatteluun osallistuneita.

Tukea oppilaitosten tiedotukseen

Opetushallitukselta voi tilata maksutonta tiedotusmateriaalia oppilaitosten tiedotuksen tueksi. Lisätietoa: http://europass.fi/oppilaitokset/tilattava_materiaali


CS-kyselyAmmatillisen tutkintotodistuksen liite on osoittautunut monipuoliseksi asiakirjaksi, josta on käyttäjilleen paljon hyötyä.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Kommentointiohje

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy kirjoituksen aiheeseen. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat kirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallitus, europassi@oph.fi.

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kaksi plus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.