Mitä mieltä yhteistyökumppanit ovat Europassista?

Europassi-keskus toteutti kyselyn yhteistyötahoilleen Europassin käytöstä touko-kesäkuussa 2015. Kyselyllä haluttiin tietoa siitä, miten Europass-keskuksen kumppanit käyttävät Europassia ja mitä mieltä he ovat siitä.

Kysely keräsi ilahduttavan paljon vastaajia: yhteensä 123 ihmistä antoi näkemyksensä Europassiin liittyen. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Europassin käyttöä ja tunnettuutta, saada palautetta Europassi-keskuksen palveluista sekä tietoa Europassin kansallisten nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien näkyvyydestä. Kysely toteutettiin nettikyselynä ja lisäksi haastateltiin reilua kahtakymmentä yhteistyötahoa.

Kyselyn tulokset antavat mielenkiintoisen katsauksen Europassiin, joka on valtaosalle vastaajista melko tai erittäin tuttu.

Kuinka tunnettu Europasi on

Yli puolet vastaajista käyttää Europassia työssään ja 44 prosenttia on käyttänyt Europassia henkilökohtaiseenkin käyttöön. 70 prosenttia heistä kokee Europassin käytön helpoksi.

Enemmistö vastaajista ei ole ollut yhteydessä Europass-keskukseen, suurin osa yhteydessä olleista sen sijaan viimeksi lähiaikoina. Yleisin yhteydenoton syy ovat tiedotusmateriaalin tilaaminen sekä liikkuvuustodistuksiin liittyvät asiat.

Europassin käyttö

Tiedotusmateriaaliin ollaan tyytyväisiä

Yli 40 prosenttia vastaajista on hyödyntänyt Europassin tiedotusmateriaalia, pääasiassa sähköistä materiaalia kuten europass.fi -sivuston sisältöä sekä Europassin videoita. Valtaosa heistä on tyytyväisiä Europassin materiaaliin. Kehittämisideoita kysyttäessä tuli ilmi, että painettua materiaalia ei pidetä enää yhtä lailla tärkeänä tiedotuksessa, joskin saatiin myös yksittäistä palautetta, että painetullakin materiaalilla on edelleen paikkansa viestikapulana. Kaikki tiedotusmateriaali on yhteistyökumppaneille maksutonta.

Kaksi kolmasosaa on käynyt Europassin kansallisilla nettisivuilla (europass.fi), mutta toisaalta 30 prosenttia vastaajista ei ole vieraillut sivuilla lainkaan. Europassin käyttäminen ei välttämättä vaadi kansallisilla sivuilla käymistä. Osa vastaajista on sitä mieltä, että europass.fi -sivut ovat selkeät ja helppokäyttöiset kun taas toiset pitävät sivuja vähän hankalina – ”liian monen klikkauksen päässä”.

Europassin sosiaalisen median kanavat ovat jääneet yhteistyötahoille melko vieraiksi: vain kuusi prosenttia vastaajista on tutustunut Europassiin sosiaalisessa mediassa. Europassin sosiaalisen median kanavat (mm. Facebook, Pinterest ja Instagram) on suunnattu erityisesti Europassin käyttäjille eli nuorille, opiskelijoille, vastavalmistuneille sekä työnhakijoille.

Millä tavoin Europassia pitäisi kehittää?

Europassin asiakirjojen kehittämisideoita vastaajilta saatiin paljon. Suurin osa kehittämistoiveista koski liikkuvuustodistusta, joka koetaan hankalaksi ja työlääksi asiakirjaksi. Monisivuista asiakirjaa pidetään myös vaikeana esitellä työnantajille. Erityisesti kaivattaisiin lisää ohjeistusta liikkuvuustodistuksen täyttämiseksi, ja toiveita asiakirjan tiivistämisestä tuli runsaasti.

Ansioluetteloon ollaan sen sijaan pääosin tyytyväisiä. Ansioluettelon käyttämiseksi toivotaan kuitenkin myös lisää ohjeistusta. Tutkintotodistusten Europass-liitteistä saatu palaute oli melko vähäistä joskin positiivista. Erityisesti haastatteluissa Europass Certificate Supplement nostettiin tärkeäksi asiakirjaksi.

Kielipassin taitotasoasteikkoa pidetään kätevänä apuna kielitaidon kuvaamiseen monipuolisesti. Kielipassi sai kuitenkin kahdenlaista palautetta: osa pitää kielipassia hyödyllisenä eri käyttötarkoituksissa, kun taas osa ei pidä kielipassia lainkaan tarpeellisena.

Lopuksi

Yhteenvetona kyselyn tuloksista voidaan todeta, että Europassista kaivataan lisää tiedotusta ja ohjeistamista. Europassin käyttäjille pääviestin tulisi olla, mikä Europassi on ja miten sitä voi hyödyntää. Europassia toivotaan tehtävän myös tunnetummaksi työnantajien keskuudessa.

Kyselyn yhteenvedon voi ladata kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf): Europass-kyselyn tulokset ja yhteenveto

Europas-kyselyHalusimme kartoittaa Europassin käyttöä ja tunnettuutta, sekä kerätä palautetta. Lue mitä mieltä kumppanimme ovat Europassista!

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Kommentointiohje

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy kirjoituksen aiheeseen. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat kirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallitus, europassi@oph.fi.

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on nolla plus kahdeksan?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.