Ammatillisen tutkintotodistuksen liitettä käytetään paljon Suomessa

Suomen Europass-keskus toteutti muiden Europass-keskusten kanssa yhteistyössä kyselyn ammatillisen tutkintotodistuksen kansainvälisestä liitteestä (Europass Certificate Supplement). Kyselyn tulokset Suomen osalta valmistuivat syyskuun alussa ja ne antoivat hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa liitteen käytöstä. Ensi vuoden alusta saamme kaikkien maiden tulokset ja pääsemme vertailemaan niitä keskenään.

Kyselyn lisäksi syvensimme tietoa liitteen käyttämisestä Suomessa vielä haastatteluilla: Yksi asiakirja, monta käyttötapaa.

Kyselystä tiedotettiin laajasti

Kyselyä levitettiin ja siitä tiedotettiin useissa eri kanavissa. Opiskelijoita pyrittiin tavoittamaan opiskelijajärjestöjen omien kanavien kautta, sekä mm. ostamalla mainosaikaa Facebookista.

Lisäksi kyselystä tiedotettiin Europass-keskuksen sähköpostilistalla, sekä lähettämällä sähköpostia suoraan oppilaitoksille ja tutkintotoimikunnille. Työnantajia pyrittiin tavoittamaan Suomen Yrittäjien kautta.

Kyselyyn vastasivat ahkerimmin opiskelijat

Ylivoimaisesti suurin ryhmä vastaajista oli opiskelijoita. Seuraavaksi suurin ryhmä oli työssä käyviä, joista suurin osa kertoi olevansa koulutustaan vastaavissa tehtävissä. 12% vastaajista oli oppilaitosten henkilökuntaa, opettajia, oppilaanohjaajia tai muita.

Kansainvälinen liite myös kotimaiseen käyttöön

Ammatillisen tutkintotodistuksen liite on tarkoitettu edistämään kansainvälistä liikkuvuutta. Liitettä voi kuitenkin käyttää myös omassa maassa antamaan lisätietoa tutkinnosta.

Kyselyyn vastaajista suurin osa (76%) kertoi käyttävänsä liitettä Suomessa työ- tai opiskelupaikan haussa.

Yli puolet (62%) kuitenkin kertoi käyttävänsä liitettä myös jollakin tapaa kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi: esimerkiksi hakeutuessaan ulkomaille töihin tai vertaillakseen eri maiden ammatillisia tutkintoja.

Vastaajat saattoivat valita useamman kuin yhden käyttötarkoituksen asiakirjalle.

Ulkomaille suuntaavat käyttäjät mainitsivat parikymmentä maata, jossa kertoivat käyttävänsä asiakirjaa; näistä useimmiten mainintoja saivat Espanja, Saksa ja Ruotsi. Myös Ranska ja Iso-Britannia saivat enemmän kuin 5 mainintaa. Suosituimmatkin maat mainittiin kuitenkin alle 10 kertaa, eli kohdemaiden hajonta on suurta.

Kyselyyn vastaajien kesken on arvottu 10 Europass-aiheista tuotepalkintoa. Onnea voittajille!

Infografiikkaa tuloksista:

Infograafi

Kyselyn tulokset on julkaistu: ammattillisen tutkintotodistuksen liitettä käytetään erityisesti työ- tai opiskelupaikan haussa.

Kommentit(0)

Lisää kommentti

Kommentointiohje

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy kirjoituksen aiheeseen. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat kirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallitus, europassi@oph.fi.

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus neljä?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.
Kommentin lähettäminen edellyttää selaimen evästeiden sallimisen. Evästeet voi sallia selaimen asetuksista.