Nyheter

  • 21.4.2017Artikel

    En arbetsplats är nyckeln till samhället

    Att få ett arbete är den viktigaste utmaningen när det gäller integrering av invandrare – och språkkunskaper är det viktigaste för att få ett arbete.
    • Europass ger en tydlig helhetsbild av innehavarens kunnande.

    • Europass är avsedd för alla som behöver ett internationellt verktyg för att bevisa sina färdigheter och kunskaper.