Nyheter

  • 2.11.2016Blogg

    Koncentrera dig på resan, inte destinationen

    I dagens samhälle koncentrerar man sig ofta på målet och uppskattar beslutsamhet och resultat. Skulle man kunna å andra sidan koncentrera sig på processen som leder till slutresultatet? Kanske det klichéartade uttrycket att resan är viktigare än destinationen inte är sist och slutligen så långsökt.


    • Europass ger en tydlig helhetsbild av innehavarens kunnande.

    • Europass är avsedd för alla som behöver ett internationellt verktyg för att bevisa sina färdigheter och kunskaper.